Trening z wykorzystaniem urządzenia Terapii Master

Jest to metoda aktywnej terapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów, linek i podwieszek do ćwiczeń.

Ćwiczenia na podwieszkach Terapii Master nie są przeznaczone jedynie dla osób z dysfunkcjami układu mięśniowo- szkieletowego. Przy pomocy tego urządzenia możemy prowadzić wiele ćwiczeń dla osób bez dysfunkcji w celu poprawienia ogólnej kondycji, zwiększenia siły i wytrzymałości mięśniowej, zwiększenia ruchomości w stawach, stabilności oraz ogólną poprawę kondycji fizycznej.

Możemy przy pomocy tego urządzenia wykonywać ćwiczenia w przypadku różnego rodzaju schorzeń :

  • ortopedycznych,
  • neurologicznych,
  • reumatologicznych.

Mogą to być ćwiczenia w odciążeniu, samowspomagane, w odciążeniu z oporem, wzmacniające, izometryczne, izokinetyczne.