Ćwiczenia indywidualne

Jest to leczenie ruchem, inaczej gimnastyka lecznicza.

Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Terapeuta dostosowuje rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, rodzaj schorzenia, wiek i ogólną kondycję fizyczną.

Zadaniem ćwiczeń jest maksymalne usunięcie niepełnosprawności fizycznej uelastycznienie mięśni, ścięgien i poprawa ruchomości w stawach, ma też działanie przeciwbólowe oraz ogólnousprawniające. Podczas prowadzonych ćwiczeń, terapeuta może zastosować :

  • ćwiczenia izometryczne,
  • ćwiczenia czynno-bierne,
  • ćwiczenia samowspomagane oraz
  • ćwiczenia w odciążeniu.

Aby efekt leczniczy był długotrwały i skuteczny ćwiczenia należy wykonywać systematycznie. Dlatego też, stosuje się naukę ćwiczeń do domu do samodzielnego wykonywania czyli instruktarz ćwiczeń.