Centrum Rehabilitacji dla dzieci

Usprawnianie według koncepcji Bobath jest szczególnie przydatne w terapii niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich rozkład dnia, bez zaburzania interakcji matka−dziecko. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem utrwalania wzorców ruchowych wspomaganych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

Pierwsze nieprawidłowe zaburzenia rozwoju ruchowego dotyczą zwykle opóźnienia lub braku kontroli głowy oraz niewłaściwych ruchów innych części ciała.
Dziecko układa się nieprawidłowo, najczęściej asymetrycznie, nadmiernie prostując się lub zginając. Zaburzenia napięcia mięśni i opóźnienie w ustępowaniu reakcji odruchowych lub ich dłuższe trwanie niż okres fizjologicznego występowania, powodują odmienne doświadczenia czuciowo-ruchowe. Nieprawidłowe odczuwanie ułożenia i ruchów ciała jako całości oraz poszczególnych jego części powoduje kształtowanie się nieprawidłowych wzorców ruchowych.

Do podstawowych zasad i celów usprawniania należą:

  • Jakość ruchu, dlatego celem terapii jest wspomaganie przebiegu i osiągnięcie ruchu jak najbardziej zbliżonego do prawidłowego
  • Wpływanie na napięcie mięśniowe (zmniejszanie wzmożonego i zwiększanie obniżonego napięcia)
  • Eliminowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych

Plan terapii opracowany jest indywidualnie dla każdego dziecka oraz dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Musi on zapewniać poczucie bezpieczeństwa, motywować do ćwiczeń, a także ułatwiać utrwalanie nowo nabytych umiejętności w codziennych czynnościach.
Terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami dziecka, uczy ich nie tylko sposobów prowadzenia ćwiczeń, ale także zabiegów pielęgnacyjnych, stanowiących nieodłączną część postępowania usprawniającego. Wraz z postępami rehabilitacyjnymi ćwiczenia są modyfikowane.
Terapia prowadzona jest zgodnie z rytmem dziennym dziecka, dlatego powinno być ono ok. 1 godz. po posiłku, nie powinna przypadać na czas jego snu. Usprawnianie metodą Bobath musi dokonywać się w odpowiednio długim czasie, wystarczającym dla utrwalenia ćwiczonego ruchu
w codziennych czynnościach.

W czasie terapii dostarczane są prawidłowe doznania czuciowe i ruchowe, a fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, nie zaś tylko poszczególne jego części. Pomoc przy wykonywaniu ruchów powinna być taka, by zapewniała maksymalny i aktywny ruch małego pacjenta, a jednocześnie nie wywoływała jego nieprawidłowych reakcji, niepokoju czy bólu.