Z przyjemnością informujemy, że od 7 lipca 2021 roku Centrum Medi Partner Medvit przekształcony został w Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Zmiana ta nie wpłynie na zakres świadczonej opieki medycznej oraz oferowanych usług.

OK

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Medi Partner Piaseczno

ul. Puławska 42 B
05-500 Piaseczno
NIP: 5271381614

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – czwartek: 7.00 – 20.00
 • piątek: 7.00 – 18.00
 • sobota: 8.00 – 14.00

Pacjenci korzystający z opieki medycznej w ramach NFZ przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00

W dni wolne od pracy Nocna Pomoc Lekarska w ramach NFZ.

Nocna Pomoc Lekarska

Nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dwóch punktach:

 • Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. 22 735 41 08
 • Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 22 888 29 20 (21).

Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia chory może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Punkt pobrań:

poniedziałek – piątek: 7.00 – 11.00
sobota: 8.00 – 10.00

Zakres usług:

 • podstawowa opieka zdrowotna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • konsultacje lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • konsultacje specjalistów dla dzieci i dorosłych
 • badania laboratoryjne
 • badania diagnostyczne
 • szczepienia dzieci i dorosłych
 • szybka terapia onkologiczna

Konsultacje medyczne:

 • Chirurg
 • Internista
 • Pediatra – dzieci zdrowe / dzieci chore
 • Medycyna rodzinna
 • Laryngolog
 • Neurolog
 • Ortopeda
 • Endokrynolog
 • Okulista
 • Ginekolog
 • Psychotechnika – Medycyna pracy
 • Dietetyk
 • Medycyna sportowa
 • Poradnia Bólu Pleców
 • Poradnia Układu Ruchy
 • Dermatolog

POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) w ramach NFZ:

 • Internista
 • Medycyna rodzinna – dorośli
 • Medycyna rodzinna – dzieci zdrowe / dzieci chore
 • Pediatra – dzieci zdrowe / dzieci chore
 • Pielęgniarka środowiskowa
 • Położna

AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) w ramach NFZ:

 • Okulista
 • Laryngolog
 • Ginekolog
 • Położna

MEDYCYNA PRACY – rozszerzona:

 • Psychotechnika
 • Neurolog
 • Okulista
 • Laryngolog
 • Badanie zmierzchowe

Kadra zarządzająca:

 • Kierownik placówki: Monika Jaroszewicz
 • Koordynator zespołu pielęgniarskiego: Dorota Gołębiowska
 • Koordynator obsługi Klienta: Marta Baranowska