Opieka medyczna dla dzieci

W przychodniach Medi Partner oferujemy opiekę medyczną dla dzieci w zakresie:

 • Konsultacji pediatrycznych dla dzieci zdrowych oraz dla dzieci chorych
 • Konsultacji specjalistycznych
 • Badań diagnostycznych (obrazowych i laboratoryjnych)
 • Obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych
 • Rehabilitacji
 • Testów alergologicznych

Z opieki pediatrycznej można skorzystać bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w przychodniach:

 • Medi Partner, Warszawa, ul. Jana Kazimierza 28
 • Medvit Medi Partner, Piaseczno, ul. Puławska 42 B
 • Medi Partner, Kraków, ul. Świętokrzyska 14
 • Medi Partner, Wrocław, ul. Sienkiewicza 43 A

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym funduszem Zdrowia oferujemy:

 • Konsultacje pediatry
 • Podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe
 • Szczepienia ochronne

Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położnej i złożyć ją w placówce Medi Partner.

Pobierz deklarację

Szczepienia dla dzieci

Szczepionki dają bardzo pozytywne efekty zdrowotne, zapobiegają chorobom i zmniejszają ryzyko wynikające z zakażenia. Zachorowania na choroby zakaźne, którym zapobiegają szczepionki, jest dużo większe niż ryzyko wystąpienia objawów poszczepiennych.
Szczepienia obowiązkowe i zalecane zawarte są w Programie Szczepień Ochronnych dla dzieci w wieku od narodzin do 19 roku życia.

Szczepienia zalecane możemy rozpocząć już w okresie wczesnoniemowlęcym, czyli podczas pierwszej wizyty szczepiennej, w drugim miesiącu życia dziecka. Proponujemy wtedy rodzicom szczepienia przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom.

Lekarz podczas pierwszej wizyty szczepiennej powinien szczegółowo omówić szczepienia obowiązkowe, jak również szczepienia zalecane, i zaproponować najlepsze rozwiązania dla każdego dziecka. Lekarz pediatra powinien być dla rodziców źródłem najlepszej wiedzy na temat możliwości profilaktyki dziecięcej, stąd planowanie i realizacja szczepień przy jego udziale jest bardzo ważnym wsparciem.

Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. W polskim Programie Szczepień Ochronnych wśród szczepień obowiązkowych dominują szczepionki monowalentne – pojedyncze.

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko:

 • Gruźlicy
 • Błonicy
 • Krztuścowi
 • Odrze
 • Śwince
 • Różyczce
 • Tężcowi
 • Wzw typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)
 • Zakażeniom Hib
 • Zakażenia wywołane przez pneumokoki

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak:

 • Zakażenia rota wirusowe
 • WZW typu B w grupach nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi
 • WZW typu A
 • Grypa
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Ospa wietrzna
 • Meningokoki oraz zakażenia HPV

Kalendarz szczepień

Szczepienia skojarzone

Podczas szczepień dla dzieci wykorzystywane są szczepionki pięcioskładnikowe lub sześcioskładnikowe, umożliwiające nabycie odporności na kilka różnych chorób podczas jednej iniekcji. Redukcja liczby wkłuć, a także bólu zmniejsza stres malucha, a także rodziców. Szczepienia skojarzone to jedna decyzja i wiele korzyści:

 • Mniejsza liczba zastrzyków
 • Mniej wizyt w przychodniach
 • Mniej bólu i stresu
 • Możliwość ochrony przed kilkoma chorobami
 • Bezpieczeństwo – szczepienia skojarzone, podobnie jak i inne szczepienia dopuszczone do stosowania posiadają profil bezpieczeństwa oceniany i potwierdzany w badaniach klinicznych oraz monitorowany po wprowadzniu do obrotu

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Dlaczego warto zaszczepić dziecko?

Pneumokoki powodują groźne choroby:

 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest to zakażenie błon ochronnych pokrywających mózg i rdzeń kręgowy. U prawie 1 z 4 dzieci choroba może powodować średni lub ciężki stopień niepełnosprawności.
 • Posocznicza (SEPSA) jest to zakażenie krwi, któremu towarzyszą objawy ostrej ogólnoustrojowej choroby. Jest stanem zagrożenia życia, który może powodować poważne komplikacje i długoterminowe problemy zdrowotne.
 • Zapalenie płuc, czyli zakażenie dolnych dróg oddechowych. Choroba może powodować poważne powikłania, a nawet zgony, zwłaszcza u dzieci od 5 roku życia w krajach rozwijających się. W krajach uprzemysłowionych zapalenie płuc rzadko powoduje zgony u dzieci, ale prowadzi do znacznego ryzyka hospitalizacji.
 • Zapalenie ucha środkowego jest najczęstszą postacią choroby pneumokokowej z tendencją do nawrotów. Jest to też częsta przyczyna wizyt u lekarza i powodów do stosowania antybiotyków. Choroba powoduje ból i drażliwość u dzieci, a rodzice są narażeni na nieprzespane noce i nieobecność w pracy.

Szczepienie pobudza naturalny układ odpornościowy organizmu, który wytwarza przeciwciała zwalczające bakterie i wirusy, dlatego zaszczepione dziecko jest lepiej przygotowane do walki z drobnoustrojami.

Od stycznia 2017 r. szczepienia przeciwko zakażeniom wywołanym przez pneumokoki są refundowane.

Szczepienia przeciwko rotawirusom

Rotawirusy są najczęstszą przyczyną zachorowań u dzieci do 5. roku życiaoraz są częstą przyczyną hospitalizacji małych dzieci. Rotawirusy są wysoce zakaźnymi drobnoustrojami, które prowadzą do zakażenia przewodu pokarmowego (żołądka i jelit).

Zakażenie rotawirusowe może prowadzić do ciężkiego lub potencjalnie zagrażającego życiu odwodnienia. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie wywołanej przez rotawirusy są szczepienia ochronne.

Wspólnie z pediatrami możecie Państwo zaplanować harmonogram wizyt konsultacyjnych oceniających rozwój dziecka oraz ustalić indywidualny kalendarz szczepień. Plan konsultacji lekarskich uwzględni możliwości nawet bardzo zapracowanych rodziców. Dla Państwa wygody punkty szczepień dla dzieci dostępne są również w soboty. Zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji telefonicznych. Jednocześnie przypominamy o zabraniu ze sobą Książeczki Zdrowia Dziecka oraz karty uodpornień.