Pozostałe badania

  • Audiometria
  • Audiometria tonalna
  • Audiometria impedancyjna z oceną trąbki słuchowej
  • EKG spoczynkowe
  • Holter (24 RR – ciśnienie)
  • Rektoskopia
  • Spirometria
  • Test oddechowy – Helicobacter pylori
  • Testy skórne (wziewne lub pokarmowe)