Perymetria

Perymetria – badanie pola widzenia, podczas którego wykrywa się ubytki w polu widzenia, pojawiające się w oku w przebiegu rozwijającej się jaskry. Badanie pola widzenia powinno wykonywać się co kilka miesięcy. Perymetria sygnalizuje bowiem rozwijanie się procesu zaniku nerwu wzrokowego.

Miejsce realizacji świadczeń

Medi Partner, MedVit
Puławska 42B

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 14.00