Z przyjemnością informujemy, że od 7 lipca 2021 roku Centrum Medi Partner Medvit przekształcony został w Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Zmiana ta nie wpłynie na zakres świadczonej opieki medycznej oraz oferowanych usług.

OK

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna Medvit

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Medvit Sp. z o. o, ul. Puławska 42B, 05-500 Piaseczno

Cele przetwarzaniaObjęcie umową opieki medycznej, objęcie świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ, świadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja
i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzaniaobowiązek prawny / umowa opieki medycznej/ nasz uzasadniony interes/ Twoja zgoda
Odbiorcy danychpodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane danePodmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej lub złożyła deklarację POZ w ramach NFZ, osoba, której dane dotyczą
Prawa związane z przetwarzaniem danychprawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medvit Sp. z o. o, ul. Puławska 42B, 05-500 Piaseczno (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Danych Osobowych Medvit, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: IOD@medvit.pl
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • objąć Cię umową opieki medycznej,
  • objąć Cię świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ
  • świadczyć usługi medyczne,
  • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną,
  • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
  • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).

  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • umowa objęcia opieką medyczną,
  • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • przepisy prawa.
 • Informacje dotyczące profilowania
  Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
  Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.
  Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.
 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej, w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, dotyczy to w szczególności Podmiotów medycznych, którym możemy przekazać Twoje dane jeśli tego będzie wymagało prowadzenie ciągłości leczenia. Będą to również podmioty reprezentujące organy władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

  Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska (Medi Partner sp. z o.o., Medvit sp. z o.o., Denta Care sp. z o.o., Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce,), to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo wycofania zgody,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – informacje jak to możesz zrobić znajdują się tutaj

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Obowiązek podania danych
  Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.