Z przyjemnością informujemy, że od 7 lipca 2021 roku Centrum Medi Partner Medvit przekształcony został w Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Zmiana ta nie wpłynie na zakres świadczonej opieki medycznej oraz oferowanych usług.

OK

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna Medi Partner

Klauzula informacyjna na czas epidemii >>

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

Cele przetwarzania

Objęcie umową opieki medycznej, objęcie świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ, świadczenie i zarządzanie świadczeniem usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, badanie satysfakcji, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, zapewnienie bezpieczeństwa osób w centrach (monitoring wizyjny)

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny / umowa opieki medycznej/ nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Źródła danych i uzyskiwane dane

Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej lub złożyła deklarację POZ w ramach NFZ, osoba, której dane dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

W sprawie ogólnej opieki zdrowotnej:

 • listownie na adres korespondencyjny: Dział Obsługi Klienta, Medi Partner Sp. z o. o, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medipartner.pl/kontakt/,
 • przez email: kontakt@medipartner.pl,
 • telefonicznie: 500 900 800.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Barbara Murdza, Inspektor Danych Osobowych Medi Partner Sp. z o. o, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medipartner.pl,

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową opieki medycznej,
 • objąć Cię świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ
 • świadczyć usługi medyczne oraz zarządzać nimi
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje, jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • realizować umowy na przechowywanie i/lub transport komórek rozrodczych i zarodków,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa
 • Twoja zgoda.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej, w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing, w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, dotyczy to w szczególności Podmiotów medycznych, którym możemy przekazać Twoje dane jeśli tego będzie wymagało prowadzenie ciągłości leczenia. Będą to również podmioty reprezentujące organy władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska (Medi Partner sp. z o.o., Medvit sp. z o.o., Denta Care sp. z o.o., Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce,), to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Dowiedz się, jak skorzystać ze swoich praw klikając tutaj

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym