Centrum Medi Partner przy ul. Jana Kazimierza 28 w Warszawie kończy swoją działalność 30.06.2020

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Medi Partner, z dniem 30.06.2020 Centrum Medi Partner przy ul. Jana Kazimierza 28 w Warszawie zakończy swoją działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

W związku z tym, korzystanie w tej lokalizacji z opieki zdrowotnej w ramach kontraktu POZ z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w ramach abonamentu Medicover nie będzie możliwe po 30.06.2020.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli wybierając naszą placówkę i powierzając opiekę medyczną naszemu personelowi, a także za wieloletnią współpracę. Nasi pracownicy do czasu zamknięcia Centrum Medi Partner są do Państwa dyspozycji, odpowiedzą na wszelkie pytania i doradzą w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Informacja dla Pacjentów posiadających abonament medyczny Medicover

Państwa dokumentacja medyczna, powstała w wyniku konsultacji lekarskich, zleconych badań lub szczepień wykonanych w placówce Medi Partner przy ul. Jana Kazimierza 28 w Warszawie, będzie cały czas dostępna w pozostałych Centrach Medicover na terenie Warszawy jak i w całej Polsce. Oznacza to, że nasz personel medyczny ma wgląd do historii Państwa leczenia, bez konieczności posiadania dokumentacji medycznej w formie papierowej, uzyskanej z zamykanej lokalizacji.

Zachęcamy Państwa do korzystania z opieki medycznej w pozostałych Centrach Medicover na terenie Warszawy.

Informacja dla Pacjentów korzystających w ramach kontraktu POZ z Narodowym Funduszem Zdrowia

Deklaracje dotyczące korzystania z POZ, złożone przez Państwa w naszej placówce ulegną automatycznej dezaktywacji.

Informujemy tym samym, że aby korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ, konieczne będzie wypełnienie nowej deklaracji oraz złożenie jej w innej, dogodnej dla Państwa placówce świadczącej usługi POZ w ramach kontraktu z NFZ. Deklarację POZ można pobrać ze strony NFZ pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/  Listę placówek, które świadczą usługi POZ w ramach kontaktu z NFZ można wyszukać pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Jednocześnie informujemy, że Państwa dokumentacja medyczna, która powstała w związku z korzystaniem usług opieki zdrowotnej w naszej placówce, jest dla Państwa dostępna i będzie Państwu udostępniona na każde żądanie. Dotyczy to zarówno odbytych konsultacji lekarskich, wykonanych badań jak również kart szczepień.

Pacjentów, którzy chcieliby kontynuować współpracę z naszą firmą, zachęcamy do skorzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach abonamentu w Medicover. W tym celu przygotowaliśmy ofertę Continuum, dzięki której na preferencyjnych warunkach, w ciągu 90 dni od zamknięcia placówki można skorzystać z usług medycznych. Aby korzystać z oferty, prosimy o kontakt z naszym doradcą pod nr 500 900 644 oraz 500 900 640.

Zespół Medi Partner