System Zarządzania Jakością Medi Partner zgodny z normą ISO 9001:2008

certyfikat_1Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2016r. w Medi Partner sp. z o.o. odbył się audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością, podczas którego nasza firma otrzymała deklarację zgodności, że system zarządzania spełnia warunki określone w normie ISO 9001:2008.

Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą Loyd’s  Register Polska.  Zakres systemu zarządzania jakością obejmuje świadczenia usług medycznych w ramach opieki ambulatoryjnej realizowanej w Centrach Medycznych Medi Partner.

Uzyskanie pozytywnej opinii przez jednostkę certyfikującą jest równoznaczne z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla pacjenta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Pobierz pełną wersję certyfikatu

W związku z wdrożeniem kompleksowego zarządzania jakością Medi Partner sformułował również Politykę Jakości. 

Jej podstawowymi założeniami jest:
• bezpieczeństwo pacjentów,
• dążenie do maksymalnej satysfakcji pacjentów,
• świadczenie usług w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na pacjentów,
• kompleksowe informowanie pacjentów na temat stanu zdrowia i planowanego leczenia,
• zatrudnianie profesjonalnego i doświadczonego personelu medycznego,
• przeprowadzanie badań przy użyciu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.